Skip to content

Vítejte v prostoru

...pro výjimečné

Vítejte v prostoru

...pro výjimečné

Co je to Prostor TATA?

Prostor TATA je poskytnutým prostorem rozvoje pro všechny přítomné v kruhu. Ať se jedná o průvodce nebo o provázené naším komplikovaným světem. Je to prostor, kde se můžeme, v klidu a míru, rozvíjet na všech úrovních našeho bytí. Bez strachu, obav, očekávání a hodnocení, prostě být v přítomnosti, Tady A TA…tak vítej…

Denní aktivity a dílčí akce organizace můžete sledovat na našem Facebooku a Instagramu:

Při navštívení naší kavárny zažijete opravdu nevšední zážitek, na který jen tak nezapomenete.

Jsme prostorem, který rozvíjí a zlepšuje životy

V současné školské legislativě neexistuje kontinuita výchovy a vzdělání jedinců s handicapem po skončení povinné školní docházky a navazujícím studiem dvouleté Praktické školy. Tzn., že moji bývalí žáci, přátelé, jsou odkázáni na ústavní péči, domácí prostředí – často nerealizovatelná péče s ohledem na zaměstnanost rodičů a v poslední řadě denní stacionář. Ten je, ale vlivem obrovské poptávky zcela naplněn a je nucen si klienty vybírat a tak často vyšší stupně znevýhodnění 4 a 5 (klasifikace SPC) je z těchto poptávajících v podstatě vyloučen.

Vlivem těchto skutečností jsem procítil nutnost vytvořit adekvátní kontinuum sociální a pracovní rehabilitace mých přátel, klientů. Naše činnost se diferencuje do několika oblastí:

OBLAST VÝCHOVNÁ
Pokračování v rozvíjení a prohlubování dispozic v činnostech manuálních, kulturních a uměleckých.

OBLAST EDUKAČNÍ
Návaznost na již získané dovednosti v oblasti rozvoje kognitivních funkcí.

OBLAST SOCIÁLNÍ
Rozvíjení kooperace, schopnosti efektivní, často alternativní komunikace a obecné zapojení do majoritní společnosti.

OBLAST PRACOVNĚ-TERAPEUTICKÁ 
Zřízení pracovního prostoru – kavárny a rozvíjení činností úprav a zpracování potravin – nápojů, pochutin, jejich následná distribuce a s tímto spojené sociální návyky, postupy a zákonitosti, konče vlastním zaměstnaneckým poměrem s finanční gramotností.

Výjimeční lidé na výjimečném místě

Kavárna

Dětský klub

Naše kavárna vychází zejména z oblasti pracovně-terapeutické. Jejímž cílem je  uplatnění našich kamarádů v pracovní oblasti a v konečném důsledku získání pracovně-právního vztahu. V současné době kavárna funguje na klubovém principu, tzn., že hostem a obsluhovaným se může stát pouze člen TATA, z.s. V naší kavárně nenajdete žádné ceníky ani reklamy, to co nám za kávu a občerstvení dáte, zrcadlí pouze a jen vás, tak se na sebe podívejte…

Další aktivitou TATA je nově otevřený klub, zejména pro děti s autismem. Ten je umístěn v mongolské jurtě a je také koncipován jako odlehčovací služba pro rodiče dětí s handicapem.

Jak to funguje?

Otevřeno je v úterý a čtvrtek (dle potřeby můžeme zařadit i další dny). Časová dispozice klubu je od 13:00 – 18:00 hodin. Rodič, či zákonný zástupce si objedná ,,umístění,, dítěte telefonicky u vedoucího klubu. Ten si Váš požadavek zapíše a dítě registruje na požadovaný den a čas.

Kontakty a fotky z klubu připravujeme..

 Pro využití služby musíte být členem TATA, přihlášku můžete realizovat pomocí webového formuláře, či přímo na místě.

Platba za službu

Forma finančního daru

Jak se stát členem TATA?

Stačí mít dobré srdce, v sobě uklizeno a touhu o poznat více, než jen matérii naší konzumní společnosti.

Máte? Ano?

Pak si tedy stačí jen stáhnout přihlášku, vyplnit a zajít na kávu, kde budete ,,prověřeni,, našimi kamarády. No a pokud se k nám ještě někdy vrátíte, patříte k nám. Vlastní členství Vás k ničemu nezavazuje, pouze obdržíte členskou kartu, která vás opravňuje ke vstupu do kavárny.

A kdo za tím vším stojí?

Radek Malár
principál

Jmenuji se Radek Malár a ve speciálním školství působím přibližně 20 let. Má specializace se týká problematiky Downova syndromu a s ním spojené formy mentální retardace i s přidruženými kombinovanými vadami, poruch autistického spektra, zejména dětský autismus a Aspergerův syndrom

+420 776 292 728

V případě jakéhokoliv dotazu volejte na toto číslo

prostortata@gmail.com

Pro zásílání zpráv využijte tento e-mail

Chelčického 1012

Navštivte nás na této adrese

Kde nás můžete navšívit

K vlastní činnosti využíváme pronajatý prostor evangelické fary v České Lípě, skupinou 34 jedinců ve věku od 2 do 38 let. Výchova a vzdělávání se realizuje vždy se speciálně-pedagogickým personálem včetně 10 osobních asistentů, v časové dispozici 5x týdně, pondělí až pátek, od 7:30 – 18:00 hodin.